Akademik

Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Kutay Üstün

Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Öğr. Gör. Ali Eşref Keleş